People

Joe Brown PhD PE, PI

Drew Capone PhD, post-doc

Gouthami Rao, PhD student (UNC)

Kevin Zhu, PhD student (GT)

Amanda Lai PE, PhD student (GT)

Olivia Ginn, PhD student (GT)